Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

IV. De generale synode.

Artikel 12.

Werkwijze.

Lid
5

Bij afwezigheid of ontstentenis van de scriba der generale synode treedt als zodanig op de assessor primus, die in dat geval als assessor door zijn secundus wordt vervangen.