Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

Artikel 59

Lid
1

Naar de generale synode zal elke classis bij toerbeurt, naar een door het breed moderamen der synode te maken rooster, een dienaar des Woords, een ouderling of een diaken afvaardigen, en wel zo, dat zoveel mogelijk twee van elke vijf classes een dienaar des Woords afvaardigen, twee een ouderling en één een diaken.