Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel 4

Lid
3

De kerkenraad kan de leden der gemeente tevoren in de gelegenheid stellen de aandacht te vestigen op voor het ambt geschikte personen.