Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

IV. De ouderlingen en de diakenen

Artikel 25

Lid
3

Zij zullen ervoor zorgdragen dat de door de gemeente tot dat doel ter beschikking te stellen stoffelijke bijdragen worden ingezameld en zorgvuldig beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend.