Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

IV. De ouderlingen en de diakenen

Artikel 25

Lid
2

Met het oog daarop zullen zij de leden der gemeente opwekken en zo toerusten, dat ook dezen in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen;