Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

IV. De ouderlingen en de diakenen

Artikel 25

Lid
1

De taak van de diakenen is te bevorderen dat aan leden der gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt;