Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 134

Lid
1

De kerken zullen de vrije jeugdorganisaties op gereformeerde grondslag, die de principiële vorming van de jeugd van de gemeente ten doel hebben, met raad en daad steunen.