Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 132

Lid
3

Voor de geestelijke verzorging in de krijgsmacht en in het bijzonder voor het onderhouden van contact met de vloot-, leger- en luchtmachtpredikanten kan de generale synode een dienaar des Woords benoemen, die geacht wordt in dienst te staan van de gezamenlijke kerken.