Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 131

Lid
1

De kerken zullen contact met de rijksoverheid onderhouden door middel van deputaten, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.