Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 129

Lid
5

Indien een kerkenraad besluit ter zake van het in lid 4 bedoelde iets te ondernemen, zal hij daartoe slechts overgaan na de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben en voorts met inachtneming van de door de generale synode terzake vastgestelde bepalingen.