Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 129

Lid
3

Indien een kerkenraad besluit tot het aangaan van een samenwerking ter plaatse met een van de in lid 1 bedoelde kerken, zal hij daartoe slechts overgaan na de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben en voorts met inachtneming van de door de generale synode ter zake vastgestelde bepalingen.