Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 129

Lid
2

Indien een kerkenraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijke kerkdiensten met een van de in lid 1 bedoelde kerken, hetzij bij gelegenheid, hetzij regelmatig, zal hij daartoe slechts overgaan met inachtneming van de door de generale synode ter zake vastgestelde bepalingen.