Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 128

Lid
4

Met het oog op het proces van vereniging van de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, kan de generale synode voor de samenwerking van de gereformeerde kerken of meerdere vergaderingen met hervormde en evangelisch-lutherse gemeenten of meerdere vergaderingen, interimregelingen vaststellen die afwijken van de kerkorde.
Voor zover deze interimregelingen afwijken van de kerkorde kunnen ze eerst worden vastgesteld na raadpleging van de mindere vergaderingen. Deze regelingen worden bijeengebracht in een Tussenorde en zijn als interimregelingen niet bepalend voor vorm en inhoud van de later vast te stellen orde van de verenigde kerk.
Aanvulling, wijziging en toepassing van deze regelingen geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.