Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 128

Lid
2

Indien een kerkenraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijke kerkdiensten met een van de in lid 1 bedoelde kerken, hetzij bij gelegenheid, hetzij regelmatig, zal hij daartoe niet anders overgaan dan met inachtneming van de door de generale synode terzake vastgestelde bepalingen.