Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 128

Lid
1

Met kerken en groepen van gereformeerde belijdenis en kerkregering in Nederland zullen betrekkingen aangeknoopt en onderhouden worden in het belang van het herstel van de eenheid. Alle daartoe geëigende middelen, ook wanneer deze plaatselijk ondernomen worden, zullen, voor zover doenlijk en verantwoord is, steun ontvangen van de kerkelijke vergaderingen.