Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

Lid
6

Voor de uitvoering van de met de oefening van die christelijke gemeenschap samenhangende taken zal de generale synode deputaten aanwijzen.