Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel 127

Lid
1

De kerken zullen christelijke gemeenschap oefenen met andere kerken in het buitenland door toe te treden tot oecumenische organisaties waarin die kerken zich verenigd hebben.
In het bijzonder zal christelijke gemeenschap worden geoefend met kerken van gereformeerde belijdenis en kerkregering die hetzij mede deel uitmaken van die oecumenische organisaties, hetzij zich hebben verenigd alleen in een organisatie van confessionele aard, hetzij geheel afzonderlijk staan.