Hoofdstuk VI

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
122 [127a]

Met andere dan de in artikel 127 [121] bedoelde kerken zal in het belang van een nauwere samenbinding zoveel als verantwoord is contact worden gezocht.