Algemene ordening

Hoofdstuk 4

Van de registers.

Artikel
50.3

Indien een gedoopte niet woonachtig is in de gemeente waar de doopsbediening plaatsvond, draagt de kerkeraad van deze gemeente er zorg voor:
a. dat de doop wordt ingeschreven in het doopboek van deze gemeente;
b. dat aan de kerkeraad van de gemeente waar de gedoopte woonachtig is, zo spoedig mogelijk een mededeling wordt toegezonden volgens het model genoemd in artikel 7 van de Ordening op de modellen;
c. dat een afschrift van deze mededeling wordt toegezonden aan de gedoopte of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger.