Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

E. Van de taak der pastorale medewerkers.
Artikel
47a.1

Vervallen.


oude tekst:
Pastorale medewerkers verrichten in een gemeente taken in overeenstemming met artikel 34 van de Ordening op het Evangelisch-Luthers Seminarium.