Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling II

Van hen, die geroepen zijn tot bijstand in het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de taak der ouderlingen.
Artikel
44.1

Ouderlingen staan in overleg met de predikant hem terzijde bij de vervulling van zijn taak.