D. Deddenskamer

Prof. drs. D. Deddens was van 1979-1988 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Kampen.

In de universiteitsbibliotheek, in de D. Deddenskamer, bevindt zich sinds 2002 zijn collectie boeken op het gebied van het kerkrecht. De collectie omvat speciaal boeken over het congregationalisme, het presbyterianisme en de kerkgeschiedenis van Schotland en Noord-Amerika.

In deze collectie-kamer zijn ook externe onderzoekers op dit expertise-gebied van harte welkom. Zij kunnen van alle faciliteiten van de bibliotheek gebruik maken.