Alg. Regl. NHK (1948) 16

I. Algemeene Bepalingen.

Artikel
16

De Hervormde gemeenten, in art. 1 genoemd, behoorende tot hetzelfde geheel, en onder hetzelfde gemeenschappelijk bestuur geplaatst, zullen echter, naar hare bijzondere behoeften en omstandigheden, hare afzonderlijke huishoudelijke inrichtingen kunnen hebben, onder de bepalingen in art. 12 voorkomende.