Kerkorde vGKN (2008) 27

Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
27

De regering van de kerk en het opzicht en de tucht in de kerk zijn toevertrouwd aan haar vergaderingen. Er zijn drie onderscheiden vergaderingen: de kerkenraad, de classis en de synode.