Kerkorde vGKN (2008) 26

Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
26

Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging worden aangeroepen.