Kerkorde VGKSA (2005) 48

Die vergaderings

Artikel
48

Sensuur in meerdere vergaderings

Aan die einde van klassikale en ander meerdere vergaderings, sal sensuur uitgeoefen word oor diegene wat hul in die vergadering misgaan het.