Kerkorde VGKSA (2005) 32

Die vergaderings

Artikel
32

Afvaardiging na meerdere vergaderings

Die afgevaardigdes na meerdere vergaderings sal hul geloofsbriewe, onderteken deur diegene wat hulle gestuur het, saambring en op grond daarvan stemreg hĂȘ. By sake wat hulself of hul eie kerke raak, moet hulle egter buite stemming bly.