Kerkorde Middelburg (1581) Art. 46

Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
46

In middelmatighen dinghen sal men de buijtenlandtsche Kercken niet verwerpen, die een ander ghebruijck hebben dan wij.