Kerkorde Middelburg (1581) Art. 29

Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
29

Insghelijcks sullen de Diaconen alle weken tsamencomen, om vanden saecken haer ampt betreffende te handelen.