Kerkorde Middelburg (1581) Art. 27

Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
27

Het selfde segghen heeft de Classis over de Kerckenraedt, twelcke de particuliere Sijnode heeft over de Classe, ende de geneale Sijnode over de Particuliere.