Kerkorde GKSA (2000) 56

Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Artikel
56

Kinderdoop verseël die verbond

Die verbond van God moet so spoedig moontlik aan die kinders van die Christene in die erediens met die Heilige Doop beseël word volgens die formulier wat daarvoor vasgestel is.