Kerkorde GKSA (2000) 52

Oor die Kerklike Vergaderings

Artikel
52

Kerklike korrespondensie

Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met kerke en kerklike instansies) buite die algemene sinodale verband, word in ’n algemene sinode gereël.