DepKnK CGK (2011) Art. 49

|42|

Art. 49

Voor verschil van mening tussen de classis en de deputaten naar art. 49 K.O. bij een peremptoir examen: zie art. 4 sub 3.