Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 85

Artikel
85

In middelmatighe dinghen salmen de buyten-Landtsche Kercken niet verwerpen / die een ander ghebruyck hebben dan wy.