Kerkorde GG (1907) Art. 85

Artikel
85

Buitenlandse kerken

In middelmatige dingen zal men de buitenlandse kerken niet verwerpen, die een ander gebruik hebben dan wij.