Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-1-2

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 1.

De nodiging tot het avondmaal

Lid
2

De nodiging gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing.