Kerkorde GG (1907) Art. 54

Artikel
54

De onderteekening door de Schoolmeesters

Insgelijks zullen ook de schoolmeesters gehouden zijn, de artikelen als boven, of in de plaats van die de christelijke Catechismus te onderteekenen.