Kerkorde GG (1907) Art. 42

Artikel
42

Meer predikanten van een kerk in de classis

Waar in een plaats meer predikanten zijn dan één, zullen die al tezamen in de classis mogen verschijnen en keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hun personen of kerken in ’t bijzonder aangaan.