Kerkorde GG (1907) Art. 20

Artikel
20

De Propositiën

In de kerken waar meer bekwame predikanten zijn, zal men ’t gebruik der propositiën aanstellen, om door zulke oefeningen enigen tot de dienst des Woords te bereiden, volgende in dezen de orde daarvan, bij deze synode specialijk gesteld.