Kerkorde GG (1907) Art. 18

Artikel
18

Het ambt der Doctoren

Het ambt der doctoren of professoren in de theologie is, de Heilige Schrift uit te leggen, en de zuivere leer tegen de ketterijen en dolingen voor te staan.