Kerkorde GG (1907) Art. 11

Artikel
11

Onderhoud en ontslag des Dienaars

Aan de andere zijde zal de kerkenraad, als representerende de gemeente, ook gehouden zijn haar dienaars van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel van de classis niet te verlaten; dewelke ook bij gebrek aan onderhoud, zal oordelen of voorschreven dienaars te verzetten zijn of niet.