Alg. Regl. NHK (1816) 23

Tweede Afdeeling.

Van het Synode.

Artikel
23

Het Synode ontwerpt algemeene kerkelijke reglementen en verordeningen, en draagt dezelve voor aan het meergemeld Ministeriƫel Departement, ten einde daarop de goedkeuring des Konings te erlangen.