Kerkorde GG (2008) Art. 36

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
36

Hetzelfde zeggen heeft de classis over de kerkenraad, hetwelk de particuliere synode heeft over de classis en de generale synode over de particuliere.