Kerkorde GKN (1905) Art. 32

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
32

De handelingen aller samenkomsten zullen met aanroeping van den Naam Gods aangevangen, en met eene dankzegging besloten worden.