Kerkorde GKv (1978) Art. 70

III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
70

Kerkelijke huwelijksbevestiging

De kerkeraad zal erop toezien dat de huwelijken kerkelijk bevestigd worden, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient te worden gebruikt.