Kerkorde GKv (1978) Art. 62

III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
62

Kerkelijke registers

De kerkeraden zullen kerkelijke registers bijhouden waarin de namen van de kerkleden en de data van hun geboorte, doop, openbare belijdenis en huwelijksbevestiging nauwkeurig worden aangetekend.