Akkoord NGK (1982) Art. 16

I. De diensten

Artikel
16

Consulenten

De kerken in een bepaalde regio zullen vacante gemeenten, indien deze dit verzoeken, hulp verlenen door een predikant aan te wijzen om hen te helpen en van advies te dienen.