Kerkorde GKN (2001) Art. 66.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

e. Bijzondere synoden

Artikel 66

Lid
2

De afgevaardigden naar deze synoden worden benoemd door de generale synode.