Kerkorde GKN (1892) Art. 85

Artikel
LXXXV.

In middelmatige dingen zal men de Buitenlandsche Kerken niet verwerpen, die een ander gebruik hebben dan wij.