Kerkorde GKN (1892) Art. 34

Van de Kerkelijke samenkomsten.

Artikel
XXXIV.

In alle samenkomsten zal bij den Praeses een Scriba gevoegd worden, om naarstiglijk op te schrijven ’t gene waardig is opgeteekend te zijn.